CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL

A Agrupación Deportiva Abellariza IES Ponteceso convoca a tod@s seus soci@s para a celebración da próxima Asamblea Xeral Ordinaria, que terá lugar o próximo Venres día 17 de Xaneiro no Bar Abeiro,  as 21:00 horas en primera convocatoria, e as 21:30 horas en segunda convocatoria, co seguinte orde do día:

1. Lectura e aprobación, si procede, do acta anterior.

2. Memoria de actividades realizadas

3. Plan de actividades e proxectos para o ano 2020

4. Ampliación directiva.

5. Rogos e preguntas