SD

INSCRICIÓNS PUENTECESO SD TEMPORADA 2023/2024

Coa realización deste formulario, o pai/nai/tutor legal do neno/a confirma que vai pertencer as categorías de base do Puenteceso SD durante a temporada 2023/2024.Pola Lei de Protección de Datos, o Puenteceso SD como clube deportivo, utilizará estos datos persoais simplemente para planificación, organización, seguemento e control da temporada 23/24.
Moitas gracias!
Puenteceso SD

Para comezar, indica a continuación se vas inscribir a un neno ou nena ou a dous.